01ΕΕ10_2018-19_2o Θέμα

 Κατεβάστε από εδώ το 2ο Θέμα του μαθήματος 01ΕΕ10 για το 2018-19.

01ΕΕ10_2018-19_4o Θέμα

 Κατεβάστε από εδώ το 4ο Θέμα του μαθήματος 01ΕΕ10 για το 2018-19.

Σημειώσεις Κατασκευής Πλάγιου και Ορθού Αξονομετρικού

 Κατεβάστε από εδώ Σημειώσεις Κατασκευής Αξονομετρικού.

01ΕΕ10_2018-19_3o Θέμα

 Κατεβάστε από εδώ το 3ο Θέμα του μαθήματος 01ΕΕ10 για το 2018-19.

01ΕΕ10_2018-19_1o Θέμα

 Κατεβάστε από εδώ το 1ο Θέμα του μαθήματος 01ΕΕ10 για το 2018-19.

Σημειώσεις Παραστατικής Γεωμετρίας

 Κατεβάστε από εδώ Σημειώσεις Παραστατικής Γεωμετρίας.

Διαφάνειες Ugo La Pietra & David Hockney

Διαφάνειες Ugo La Pietra & David Hockney θα βρείτε εδώ.

Διάλεξη 25/10/17, Η Πληροφορία της Γραμμής (B' μέρος), Νάντια Καλαρά

Διαφάνειες από τη διάλεξη με θέμα την Πληροφορία  της Γραμμής (B' μέρος) θα βρείτε εδώ.

Σημειώσεις Προοπτικής Απεικόνισης

 Κατεβάστε από εδώ Σημειώσεις Προοπτικού.

Διάλεξη 18/10/17, Η Πληροφορία της Γραμμής (Α' μέρος), Νάντια Καλαρά

Διαφάνειες από τη διάλεξη με θέμα την Πληροφορία  της Γραμμής (Α' μέρος) θα βρείτε εδώ.