Διάλεξη 05/10/16 & 12/10/16, Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός & Αναπαράσταση, Σταύρος Βεργόπουλος

Διαφάνειες από τη διάλεξη με θέμα την Αρχιτεκτονική Αναπαράσταση θα βρείτε εδώ.