Σημειώσεις Αξονομετρικού

Οι περιληπτικές σημειώσεις για την κατασκευή αξονομετρικού βρίσκονται εδώ.