Σημειώσεις Προοπτικού

Οι περιληπτικές σημειώσεις για την κατασκευή προοπτικού βρίσκονται εδώ.